poesi

PUBLICERAD I NYA UPPLAGAN NR 049:

inne i arken faller en fjärilssamling från ett högt skåp
korridoren ligger i dunkel när glaset splittras
vingar singlar tunna ben bryts

fragment av fjäril faller
ludna kroppar dunsar

knappnålarna gömmer sig mellan golvplankorna
sticker upp som soldathjälmar ur skyttegravar
röda gröna blå

allt det döda faller över mig
tar plats i mitt hår som askflagor
bestryker min nacke med domen

efter det
talar jag inte

IRMA SCHULTZ KELLER 2010