Text

Här finner du länkar till de noter som finns utgivna, där jag medverkar som textförfattare och/eller kompositör.

Sånger från gläntan – körhäfte

https://www.gehrmans.se/butik/kor/talita-koum-xx10598

https://www.gehrmans.se/butik/kor/karlekens-sigill-xx10522

https://www.gehrmans.se/butik/kor/du-talar-i-min-tystnad-13552

https://www.gehrmans.se/butik/song/nu-klarnar-luften-wess-200747