Sånger från Allhelgona

SÅNGER FRÅN ALLHELGONA

Nu släpps skivan ”Sånger från Allhelgona” där musiker som medverkat ideellt i Allhelgonamässorna genom åren samlats till en gemensam skiva producerad av Irma Schultz Keller. Medverkar gör bl a Sofie Livebrant, SeLest och Elliot Witheart. Intäkterna går till att hjälpa människor ut i arbetslivet via Katarina Församlings Ideella Förening.

Allhelgonagemenskapen växte fram i slutet av 90-talet, ur en grupp människors behov av samtal och att dela sina liv med varandra. Så småningom föddes en lust att fira mässa. Från en krets på ca 10 personer blev det en välkänd gudstjänst som än idag fyller den lilla träkyrkan vecka efter vecka. Prästen Olle Carlsson blev sedermera kyrkoherde i Katarina Församling och har även haft stor framgång som författare med bl a ”Kristendom för ateister”.

I den första kretsen fanns musiker som funderade över hur de skulle gestalta mässan musikaliskt. Hur behålla närheten, innerligheten och det personliga tilltalet från samtalsgruppen i ett större rum? Hur nå bortom de redan initierade, de kyrkvana? Hur skapa ett välkomnade rum för den som kliver innanför kyrkportarna för allra första gången och kanske bara kan en handfull psalmer, sjungna på skolavslutningar?
Receptet blev en blandning av covers, som fick en annan kontext i kyrkorummet, psalmer sjungna i lägre tonart och i ett eftertänksamt tempo samt, framför allt -nyskrivna sånger. Många har inspirerats att skriva ny musik till just detta sammanhang, med texter som spänner från det vardagsnära till de stora frågorna.
Att bidra med sin musik i mässan är för många speciellt. Till skillnad från andra scener, där man ska visa upp sig och bedömas, handlar det snarare om att ta ett steg tillbaka och med sin musik få vara med och skapa stämning och bidra till den gemensamma reflektionen och bönen.

2007 släpptes skivan Allhelgona Hymns där några av de som var med de första åren medverkade; Tomas Andersson Wij, Sara Isaksson, Monica Yngvesson, Peter Cartriers m fl och jag, Irma Schultz Keller.
Nu är det dags att ge utrymme åt nya röster och sånger.

En stor del av skivan spelades in under en intensiv dag i januari och på ett spår är församlingen med. Blundar man och lyssnar förflyttas man raskt till Allhelgonakyrkan en söndagskväll, när klockorna klingat ut och Johanna Olofsson på ett nästan magiskt vis slår an både känslo- och pianosträngar när de första tonerna till Herre hör min bön landar i oss.

OBS! Alla artister medverkar ideellt och behållningen går till att hjälpa människor ut i arbetslivet via det sociala företagande som bedrivs av Katarina Församlings Ideella Förening.

Irma Schultz Keller (producent)

Comments are closed.